Olsztyn: Kompleksowa usługa żywienia pacjentów szpitalnych

Olsztyn: Kompleksowa usługa żywienia pacjentów szpitalnych

Numer dokumentu:
TED.252641-2017
Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
01.07.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
55300000
Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Miejsce realizacji:
PL: Olsztyński
Średnia cena:
0,00 EUR
Wykonawca/cy:
Vendi Servis Sp. z o.o.
Wykonawca/Cena:
Vendi Servis Sp. z o.o.: 6 456 284,00 PLN
Przetargi gastronomiczne Olsztyn
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Adres pocztowy: ul. Żołnierska 18
Miejscowość: Olsztyn
Kod pocztowy: 10-561
Państwo: PL
Punkt kontaktowy: Działa Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Stanisława Masłowska
Tel.: +48 895386228
E-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl
Faks: +48 895386228
Kod NUTS: PL622

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wss.olsztyn.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa
Kompleksowa usługa żywienia pacjentów szpitalnych.

Numer referencyjny: DZPZ/333/11UEPN/2017

II.1.2) Główny kod CPV

55300000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Szpitala usług w zakresie żywienia pacjentów z dostawą do łóżka pacjenta i wydawanie posiłków profilaktycznych.
Wykonawca świadczyć będzie na rzecz Szpitala usługi związane z codzienną i całodzienną obsługą w zakresie:
a) przygotowania i dystrybucji posiłków do oddziału według zamówień z oddziałów,
z podziałem na diety, z uwzględnieniem diet specjalnych – indywidualnych z zachowaniem norm zalecanych oraz średnioważonego zapotrzebowania na składniki odżywcze dla pacjentów,
b) odbioru naczyń od pacjenta i z oddziałów Szpitala.
II.1.7) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT:

PLN6456284.28

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn.
II.2.4) Opis zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Szpitala usług w zakresie żywienia pacjentów z dostawą do łóżka pacjenta i wydawanie posiłków profilaktycznych.
Wykonawca świadczyć będzie na rzecz Szpitala usługi związane z codzienną i całodzienną obsługą w zakresie:
a) przygotowania i dystrybucji posiłków do oddziału według zamówień z oddziałów,
z podziałem na diety, z uwzględnieniem diet specjalnych – indywidualnych z zachowaniem norm zalecanych oraz średnioważonego zapotrzebowania na składniki odżywcze dla pacjentów,
b) odbioru naczyń od pacjenta i z oddziałów Szpitala.

Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie
Przedmiotowe postępowanie zostało poprzedzone pełną procedurą w trybie przetargu nieograniczonego, unieważnionego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. W związku z znajomością opisu przedmiotu zamówienia potencjalnym wykonawcom ( do powtarzanej procedury nie wprowadzono istotnych zmian ) Zamawiający postanowił skorzystać ze skróconego terminu aby zapewnić wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotowego zamówienia czas niezbędny do przygotowania się do świadczenia usługi ( zatrudnienie, transport, sprzęt ).
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:

2017/S 090-177319

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Kompleksowa usługa żywienia pacjentów szpitalnych.
V.2) Udzielenie zamówienia
V.2.1) Data zawarcia umowy

2017-06-28
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Vendi Servis Sp. z o.o.
Miejscowość: Łódź
Kod pocztowy: 91-204
Państwo: PL
Kod NUTS: PL71
Wykonawcą jest MŚP: tak

Całkowita końcowa wartość umowy/części:

PLN6456284.28

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: PL
E-mail: odwolania@usp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: PL

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

2017-06-29

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.adresstrony.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
  7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij