Przetargi

Dla Ciebie zebraliśmy aktualne przetargi gastronomiczne. Tylko tutaj masz dostęp darmowy do interesujących Cię przetargów. Odwiedzaj tę stronę regularnie, by nic Cię nie ominęło. Czasami jedna właściwa decyzja może zmienić na dobre i ustawić resztę naszego życia.

Lista przetargów jest stale uaktualniana, podzielona na miasta, w których to będą się odbywały. Nie pozwól by żadne przetargi gastronomiczne nie uszły Twojej uwadze.

Trochę wiadomości teoretycznych o przetargach:

Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Jest on podstawową zasadą dokonania wyboru podmiotu. W innym trybie następuje tylko w sytuacjach wymienionych w ustawie, a przy wartościach przekraczających kwotę 200.000 euro wymagane jest zatwierdzenie przez Prezesa UZP.

Wybór podmiotu jest poprzedzany ogłoszeniem, które musi spełniać warunki ustawowe, zamieszczanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, wydawanym przez Prezesa UZP. Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej zamawiający będzie zobowiązany przekazywać za pośrednictwem Prezesa UZP do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich ogłoszenia o planowanych na dany rok kalendarzowy zamówienia o wartości przekraczającej kwoty wymienione w ustawie.

Przetarg nieograniczony jest organizowany w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia. W aktualnym stanie prawnym zamawiający jest obowiązany niezwłocznie po sporządzeniu planu finansowego przekazać do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o planowanych w danym roku zamówieniach, których wartość przekracza na roboty budowlane kwotę 500.000 euro albo łączną wartość w każdej kategorii dostaw lub usług przekraczającą równowartość tej kwoty.

Przy zamówieniach publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro lub w których finansowy udział środków publicznych nie przekracza tej równowartości, nie jest obowiązkowy tryb przetargu nieograniczonego. Nie stosuje się wtedy również przepisów ustawy o publikacji ogłoszeń w Biuletynie, nie sporządza się protokołu postępowania ani też specyfikacji istotnych warunków zamówienia, terminów, wadium, protestów i odwołań.

Przetargi gastronomiczne mogą być Twoją szansą lub Twoim zmartwieniem, jeśli z nich nie skorzystasz.

czytaj więcej

zwiń

Znajdź catering dla Siebie!

Przetargi gastronomiczne Gdańsk: Usługa cateringowa – przygotowanie i dostarczanie obiadów jednodaniowych dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Starogard Gdański w okresie IX – XII 2017 rok 15-07-2017

Przetargi gastronomiczne Gdańsk: Usługa cateringowa – przygotowanie i dostarczanie obiadów jednodaniowych dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Starogard Gdański w okresie IX – XII 2017 rok

Przetargi gastronomiczne Gdańsk Numer dokumentu: 551138-N-2017 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 14.07.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 55000000-0 55321000-6 55520000-1 Termin składania wniosków: 31.07.17 Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsce...

czytaj więcej

Szczecin: Usługa noclegowa i restauracyjna 14-07-2017

Szczecin: Usługa noclegowa i restauracyjna

Numer dokumentu: n/a Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 14.07.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 55 Termin składania wniosków: 17.07.17 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Miejsce realizacji: pl: Szczecin W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w...

czytaj więcej

Kraków: Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną, usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury dwudniowych szkoleń w Rzeszowie 14-07-2017

Kraków: Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną, usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury dwudniowych szkoleń w Rzeszowie

Numer dokumentu: BD-V.2611.19.2017 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 14.07.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 55250000-7 55 Termin składania wniosków: 21.07.17 Zamawiający: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5 31-547 Kraków Miejsce...

czytaj więcej

Warszawa: Organizacja 20 tematycznych debat konsultacyjnych w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych 14-07-2017

Warszawa: Organizacja 20 tematycznych debat konsultacyjnych w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Numer dokumentu: PL20-1044009 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 13.07.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 55120000-7 55300000-3 55500000-5 55110000-4 Termin składania wniosków: 21.07.17 Zamawiający: POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Miejsce realizacji: PL:...

czytaj więcej

Opole: Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców, którzy świadczyć będą usługi cateringowe (przygotowanie i dostarczenie posiłków oraz zapewnienie serwisu kawowego) dla uczestników kursu kwalifikacyjnego „PIELEGNIARSTWO GERIATRYCZNE” w ramach projektu „DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych.” 14-07-2017

Opole: Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców, którzy świadczyć będą usługi cateringowe (przygotowanie i dostarczenie posiłków oraz zapewnienie serwisu kawowego) dla uczestników kursu kwalifikacyjnego „PIELEGNIARSTWO GERIATRYCZNE” w ramach projektu „DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych.”

Numer dokumentu: PL20-1043994 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 13.07.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 55000000-0 Termin składania wniosków: 21.07.17 Zamawiający: ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO Miejsce realizacji: PL: Opole Termin składania ofert do...

czytaj więcej

Warszawa: Kompleksowe zapewnienie zaplecza konferencyjnego na egzaminy przeprowadzane przez UKNF 14-07-2017

Warszawa: Kompleksowe zapewnienie zaplecza konferencyjnego na egzaminy przeprowadzane przez UKNF

Numer dokumentu: 540917-N-2017 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 13.07.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 55300000-3 Termin składania wniosków: 25.07.17 Zamawiający: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Miejsce realizacji: PL: 00-030 Warszawa Urząd Komisji...

czytaj więcej

Andrychów: Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach 14-07-2017

Andrychów: Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach

Numer dokumentu: 107762 - 2017 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 13.07.17 Rodzaj dokumentu: Wynik Kody CPV 55321000-6 Zamawiający: Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach Miejsce realizacji: PL: 34120 Andrychów Szacunkowa całkowita wartość: 0,00 EUR Wykonawca/cy: Hutnik Sp. z...

czytaj więcej

Wałbrzych: Przetarg nieograniczony na wynajem sal z wyposażeniem oraz usługi gastronomiczne związane z organizacją 10 spotkań konsultacyjnych realizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach projektu pn. „DolOS”, z podziałem na 2 zadania. 14-07-2017

Wałbrzych: Przetarg nieograniczony na wynajem sal z wyposażeniem oraz usługi gastronomiczne związane z organizacją 10 spotkań konsultacyjnych realizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach projektu pn. „DolOS”, z podziałem na 2 zadania.

Numer dokumentu: 107709 - 2017 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 13.07.17 Rodzaj dokumentu: Wynik Kody CPV 55000000-0 Zamawiający: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Miejsce realizacji: PL: 58306 Wałbrzych Szacunkowa całkowita wartość: 0,00 EUR Wykonawca/cy: UP HOTEL...

czytaj więcej

Warszawa: Przygotowanie i dostarczenie wyżywienia dla 87 uczestników projektu odbywających zajęcia dydaktyczne stanowiące element realizacji projektu „Akcja aktywizacja – EFS”. 14-07-2017

Warszawa: Przygotowanie i dostarczenie wyżywienia dla 87 uczestników projektu odbywających zajęcia dydaktyczne stanowiące element realizacji projektu „Akcja aktywizacja – EFS”.

Numer dokumentu: TED.270504-2017 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 13.07.17 Rodzaj dokumentu: Wynik Kody CPV 55300000 Zamawiający: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy Miejsce realizacji: PL: Warszawski stołeczny Szacunkowa całkowita wartość: 0,00 EUR Wykonawca/cy: Bar Twister...

czytaj więcej

Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną, usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury dwudniowych szkoleń w Rzeszowie 14-07-2017

Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną, usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury dwudniowych szkoleń w Rzeszowie

Numer dokumentu: BD-V.2611.19.2017 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 13.07.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 551 553 Termin składania wniosków: 21.07.17 Zamawiający: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Miejsce realizacji: pl: Rzeszów Krajowa Szkoła...

czytaj więcej

Ostatnie komentarze

Kreatyna – zalety i wady

muszę się bardziej tematem zainteresować, ziarno zostało zasiane...

Użytkownik: Karolina

2018-12-03 14:22:51

Magazynowanie żywności i postępowanie z surowcem w HACCP

Super!

Użytkownik: http://fx7.pl/musisz-obowiazkowo-zaopatrzyc-wlasny-salon-w-wlasciwy-sprzet-profesjonalnej-jakosci.html

2018-10-17 15:40:50

Magazynowanie żywności i postępowanie z surowcem w HACCP

Ciekawy wpis

Użytkownik: www.rdti.cba.pl

2018-10-17 15:09:42

Magazynowanie żywności i postępowanie z surowcem w HACCP

Fajny blog

Użytkownik: http://www.ipw-eu.pl/index.php/forum/user/19241-ebecak

2018-10-17 13:12:39

Magazynowanie żywności i postępowanie z surowcem w HACCP

Ciekawy wpis

Użytkownik: http://www.pomocdrogowa-gorzow.pl/profile.php?lookup=1687

2018-10-17 12:19:14

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.adresstrony.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
  7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij