Przetargi

Dla Ciebie zebraliśmy aktualne przetargi gastronomiczne. Tylko tutaj masz dostęp darmowy do interesujących Cię przetargów. Odwiedzaj tę stronę regularnie, by nic Cię nie ominęło. Czasami jedna właściwa decyzja może zmienić na dobre i ustawić resztę naszego życia.

Lista przetargów jest stale uaktualniana, podzielona na miasta, w których to będą się odbywały. Nie pozwól by żadne przetargi gastronomiczne nie uszły Twojej uwadze.

Trochę wiadomości teoretycznych o przetargach:

Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Jest on podstawową zasadą dokonania wyboru podmiotu. W innym trybie następuje tylko w sytuacjach wymienionych w ustawie, a przy wartościach przekraczających kwotę 200.000 euro wymagane jest zatwierdzenie przez Prezesa UZP.

Wybór podmiotu jest poprzedzany ogłoszeniem, które musi spełniać warunki ustawowe, zamieszczanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, wydawanym przez Prezesa UZP. Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej zamawiający będzie zobowiązany przekazywać za pośrednictwem Prezesa UZP do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich ogłoszenia o planowanych na dany rok kalendarzowy zamówienia o wartości przekraczającej kwoty wymienione w ustawie.

Przetarg nieograniczony jest organizowany w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia. W aktualnym stanie prawnym zamawiający jest obowiązany niezwłocznie po sporządzeniu planu finansowego przekazać do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o planowanych w danym roku zamówieniach, których wartość przekracza na roboty budowlane kwotę 500.000 euro albo łączną wartość w każdej kategorii dostaw lub usług przekraczającą równowartość tej kwoty.

Przy zamówieniach publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro lub w których finansowy udział środków publicznych nie przekracza tej równowartości, nie jest obowiązkowy tryb przetargu nieograniczonego. Nie stosuje się wtedy również przepisów ustawy o publikacji ogłoszeń w Biuletynie, nie sporządza się protokołu postępowania ani też specyfikacji istotnych warunków zamówienia, terminów, wadium, protestów i odwołań.

Przetargi gastronomiczne mogą być Twoją szansą lub Twoim zmartwieniem, jeśli z nich nie skorzystasz.

czytaj więcej

zwiń

Znajdź catering dla Siebie!

Warszawa: świadczenie usług zakwaterowania, usług gastronomicznych oraz usług wynajmu sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem dla uczestników szkolenia organizowanego przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego dla informatyków oraz księgowych z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatur Krajowego Biura Wyborczego oraz dla zaproszonych gości w terminie od dnia 18 września 2017 r. do dnia 20 września 2017 r. 25-08-2017

Warszawa: świadczenie usług zakwaterowania, usług gastronomicznych oraz usług wynajmu sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem dla uczestników szkolenia organizowanego przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego dla informatyków oraz księgowych z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatur Krajowego Biura Wyborczego oraz dla zaproszonych gości w terminie od dnia 18 września 2017 r. do dnia 20 września 2017 r.

Numer dokumentu: N/A Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 24.08.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 55 Termin składania wniosków: 28.08.17 Zamawiający: Krajowe Biuro Wyborcze, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, tel. 22 625 06 17, fax. 22 629 39 59 Miejsce...

czytaj więcej

Warszawa: usługa cateringowa realizowana na terenie województwa: podkarpackiego, podlaskiego, łódzkiego na potrzeby kursów pt.: „Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego”, „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów”, „Ordynowanie leków i wypisywanie recept cześć I i II”, „Wywiad i badanie fizykalne”. 22-08-2017

Warszawa: usługa cateringowa realizowana na terenie województwa: podkarpackiego, podlaskiego, łódzkiego na potrzeby kursów pt.: „Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego”, „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów”, „Ordynowanie leków i wypisywanie recept cześć I i II”, „Wywiad i badanie fizykalne”.

Numer dokumentu: 574159-N-2017 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 21.08.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 55300000-3 Termin składania wniosków: 29.08.17 Zamawiający: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Miejsce realizacji: PL: 02034...

czytaj więcej

Toruń: Zapewnienie cateringu dla uczestników spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców o charakterze pro-eksport, które odbędzie się w Toruniu w dniu 17 października 2017 r. 22-08-2017

Toruń: Zapewnienie cateringu dla uczestników spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców o charakterze pro-eksport, które odbędzie się w Toruniu w dniu 17 października 2017 r.

Numer dokumentu: n/a Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 21.08.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 553 Termin składania wniosków: 24.08.17 Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Plac Teatralny 2 87-100 Toruń Miejsce...

czytaj więcej

Warszawa: Kompleksowa organizacja i obsługa trzech wizyt studyjnych w 2017 r. 21-08-2017

Warszawa: Kompleksowa organizacja i obsługa trzech wizyt studyjnych w 2017 r.

Numer dokumentu: TED.327568-2017 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 19.08.17 Rodzaj dokumentu: Wynik Kody CPV 55100000 55110000 55300000 70220000 60170000 39294100 66510000 79961000 Zamawiający: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa Szacunkowa...

czytaj więcej

Bydgoszcz: Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników wiedzy, umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku Pomocnik kucharza, oraz nabycie umiejętności dekoracji potraw w celu poprawienia efektów wizualnych serwowanych potraw oraz dekoracji stołów 21-08-2017

Bydgoszcz: Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników wiedzy, umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku Pomocnik kucharza, oraz nabycie umiejętności dekoracji potraw w celu poprawienia efektów wizualnych serwowanych potraw oraz dekoracji stołów

Numer dokumentu: PL20-1050580 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 19.08.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 80500000-9 Termin składania wniosków: 28.08.17 Zamawiający: MROZEK MACIEJ "EKSPERT" Miejsce realizacji: PL: Bydgoszcz Szacunkowa całkowita wartość: 0,00...

czytaj więcej

Poznań: Celem zamówienie jest wyłonienie Wykonawcy, który świadczyć będzie usługę cateringową (przygotowanie i dostarczenie posiłków oraz zapewnienie serwisu kawowego) dla uczestników kursu Murarz oraz Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe. Program wsparcia dla mieszkańców Wielkopolski”, RPWP.08.03.02-30-0048/16 21-08-2017

Poznań: Celem zamówienie jest wyłonienie Wykonawcy, który świadczyć będzie usługę cateringową (przygotowanie i dostarczenie posiłków oraz zapewnienie serwisu kawowego) dla uczestników kursu Murarz oraz Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe. Program wsparcia dla mieszkańców Wielkopolski”, RPWP.08.03.02-30-0048/16

Numer dokumentu: PL20-1050517 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 18.08.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 55520000-1 Termin składania wniosków: 25.08.17 Zamawiający: ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO Miejsce realizacji: PL: Poznań Szacunkowa całkowita...

czytaj więcej

Olsztyn: Celem zamówienia jest zakup usług wynajęcia sali konferencyjnej z niezbędnym wyposażeniem technicznym, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników debat konsultacyjnych realizowanych w Olsztynie w terminach 19.09.2017 r., 26.09.2017 r. i 05.10.2017 r., 10.10.2017 r. i 12.10.2017 r. w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”. 18-08-2017

Olsztyn: Celem zamówienia jest zakup usług wynajęcia sali konferencyjnej z niezbędnym wyposażeniem technicznym, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników debat konsultacyjnych realizowanych w Olsztynie w terminach 19.09.2017 r., 26.09.2017 r. i 05.10.2017 r., 10.10.2017 r. i 12.10.2017 r. w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”.

Numer dokumentu: PL20-1050180 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 17.08.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 55120000-7 55300000-3 55500000-5 55110000-4 Termin składania wniosków: 25.08.17 Zamawiający: WARMIŃSKO-MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Miejsce...

czytaj więcej

Warszawa: Zapewnienie noclegu, śniadania oraz kolacji uczestnikom warsztatów realizowanych w ramach projektu “TRUST BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt” 18-08-2017

Warszawa: Zapewnienie noclegu, śniadania oraz kolacji uczestnikom warsztatów realizowanych w ramach projektu “TRUST BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt”

Numer dokumentu: PL20-1050271 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 17.08.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 55100000-1 Termin składania wniosków: 25.08.17 Zamawiający: TOWARZYSTWO INWESTYCJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH SA Miejsce realizacji: PL: Warszawa Szacunkowa...

czytaj więcej

Warszawa: Zapewnienie noclegu, śniadania oraz kolacji uczestnikom warsztatów realizowanych w ramach projektu “TRUST BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt" 18-08-2017

Warszawa: Zapewnienie noclegu, śniadania oraz kolacji uczestnikom warsztatów realizowanych w ramach projektu “TRUST BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt"

Numer dokumentu: PL20-1050271 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 17.08.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 55100000-1 Termin składania wniosków: 25.08.17 Zamawiający: TOWARZYSTWO INWESTYCJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH SA Miejsce realizacji: PL: Warszawa Szacunkowa całkowita wartość: 0,00...

czytaj więcej

Wrocław: Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy usług cateringowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. 18-08-2017

Wrocław: Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy usług cateringowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Numer dokumentu: PL20-1050192 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 17.08.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 55000000-0 Termin składania wniosków: 24.08.17 Zamawiający: RAFAŁ LEŚNIAK "MAŁOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI" Miejsce realizacji: PL: Wrocław Szacunkowa...

czytaj więcej

Ostatnie komentarze

Kreatyna – zalety i wady

muszę się bardziej tematem zainteresować, ziarno zostało zasiane...

Użytkownik: Karolina

2018-12-03 14:22:51

Magazynowanie żywności i postępowanie z surowcem w HACCP

Super!

Użytkownik: http://fx7.pl/musisz-obowiazkowo-zaopatrzyc-wlasny-salon-w-wlasciwy-sprzet-profesjonalnej-jakosci.html

2018-10-17 15:40:50

Magazynowanie żywności i postępowanie z surowcem w HACCP

Ciekawy wpis

Użytkownik: www.rdti.cba.pl

2018-10-17 15:09:42

Magazynowanie żywności i postępowanie z surowcem w HACCP

Fajny blog

Użytkownik: http://www.ipw-eu.pl/index.php/forum/user/19241-ebecak

2018-10-17 13:12:39

Magazynowanie żywności i postępowanie z surowcem w HACCP

Ciekawy wpis

Użytkownik: http://www.pomocdrogowa-gorzow.pl/profile.php?lookup=1687

2018-10-17 12:19:14

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.adresstrony.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
  7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij