Przetargi

Dla Ciebie zebraliśmy aktualne przetargi gastronomiczne. Tylko tutaj masz dostęp darmowy do interesujących Cię przetargów. Odwiedzaj tę stronę regularnie, by nic Cię nie ominęło. Czasami jedna właściwa decyzja może zmienić na dobre i ustawić resztę naszego życia.

Lista przetargów jest stale uaktualniana, podzielona na miasta, w których to będą się odbywały. Nie pozwól by żadne przetargi gastronomiczne nie uszły Twojej uwadze.

Trochę wiadomości teoretycznych o przetargach:

Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Jest on podstawową zasadą dokonania wyboru podmiotu. W innym trybie następuje tylko w sytuacjach wymienionych w ustawie, a przy wartościach przekraczających kwotę 200.000 euro wymagane jest zatwierdzenie przez Prezesa UZP.

Wybór podmiotu jest poprzedzany ogłoszeniem, które musi spełniać warunki ustawowe, zamieszczanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, wydawanym przez Prezesa UZP. Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej zamawiający będzie zobowiązany przekazywać za pośrednictwem Prezesa UZP do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich ogłoszenia o planowanych na dany rok kalendarzowy zamówienia o wartości przekraczającej kwoty wymienione w ustawie.

Przetarg nieograniczony jest organizowany w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia. W aktualnym stanie prawnym zamawiający jest obowiązany niezwłocznie po sporządzeniu planu finansowego przekazać do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o planowanych w danym roku zamówieniach, których wartość przekracza na roboty budowlane kwotę 500.000 euro albo łączną wartość w każdej kategorii dostaw lub usług przekraczającą równowartość tej kwoty.

Przy zamówieniach publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro lub w których finansowy udział środków publicznych nie przekracza tej równowartości, nie jest obowiązkowy tryb przetargu nieograniczonego. Nie stosuje się wtedy również przepisów ustawy o publikacji ogłoszeń w Biuletynie, nie sporządza się protokołu postępowania ani też specyfikacji istotnych warunków zamówienia, terminów, wadium, protestów i odwołań.

Przetargi gastronomiczne mogą być Twoją szansą lub Twoim zmartwieniem, jeśli z nich nie skorzystasz.

czytaj więcej

zwiń

Znajdź catering dla Siebie!

Wrocław: Celem zamówienia jest wybór wykonawcy do realizacji usługi cateringu. 30-08-2017

Wrocław: Celem zamówienia jest wybór wykonawcy do realizacji usługi cateringu.

Numer dokumentu: PL20-1052423 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 29.08.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 55300000-3 Termin składania wniosków: 06.09.17 Zamawiający: WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA WE WROCŁAWIU Miejsce realizacji: PL: Wrocław Szacunkowa całkowita...

czytaj więcej

Rzeszów: świadczenie usługi cateringowej 30-08-2017

Rzeszów: świadczenie usługi cateringowej

świadczenie usługi cateringowej   Numer dokumentu: n/a Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 29.08.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 553 Termin składania wniosków: 06.09.17 Zamawiający: Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT 35-225 Rzeszów ul. Henryka...

czytaj więcej

Sosnowiec: Zapewnienie wyżywienia dla uczestników projektu międzynarodowego projektu wymian mieszkańców Miast Partnerskich pn. „Zdemaskuj Europę” 29-08-2017

Sosnowiec: Zapewnienie wyżywienia dla uczestników projektu międzynarodowego projektu wymian mieszkańców Miast Partnerskich pn. „Zdemaskuj Europę”

Numer dokumentu: WFZ.271.02.622.2017 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 29.08.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 553 Termin składania wniosków: 04.09.17 Zamawiający: Gmina Miasto Sosnowiec Al. Zwycięstwa 20 41-200 Sosnowiec Miejsce realizacji: PL:...

czytaj więcej

Sosnowiec: Zapewnienie wyżywienia dla uczestników projektu międzynarodowego projektu wymian mieszkańców Miast Partnerskich pn. "Zdemaskuj Europę" 29-08-2017

Sosnowiec: Zapewnienie wyżywienia dla uczestników projektu międzynarodowego projektu wymian mieszkańców Miast Partnerskich pn. "Zdemaskuj Europę"

Numer dokumentu: WFZ.271.02.622.2017 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 29.08.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 553 Termin składania wniosków: 04.09.17 Zamawiający: Gmina Miasto Sosnowiec Al. Zwycięstwa 20 41-200 Sosnowiec Miejsce realizacji: PL: Sosnowiec Szacunkowa całkowita...

czytaj więcej

Kraków: Celem zamówienia jest zapewnienia cateringu w czasie 4 spotkań z sołtysami organizowanymi w ramach plebiscytu Edukacyjna Gmina Małopolski 2017 (EGM) w ramach kampanii społecznej podnoszącej świadomość uczenia przez całe życie. 29-08-2017

Kraków: Celem zamówienia jest zapewnienia cateringu w czasie 4 spotkań z sołtysami organizowanymi w ramach plebiscytu Edukacyjna Gmina Małopolski 2017 (EGM) w ramach kampanii społecznej podnoszącej świadomość uczenia przez całe życie.

Numer dokumentu: PL20-1051939 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 28.08.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 55300000-3 Termin składania wniosków: 05.09.17 Zamawiający: WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE/WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE Miejsce realizacji: PL: Kalwaria...

czytaj więcej

Chorzów: Catering w trakcie 3 spotkań warsztatowych 28-08-2017

Chorzów: Catering w trakcie 3 spotkań warsztatowych

Numer dokumentu: SCP/ZP/383/1-063/2017 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 28.08.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 553 Termin składania wniosków: 04.09.17 Zamawiający: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47 41-500 Chorzów Miejsce realizacji: PL:...

czytaj więcej

Rzeszów: Realizacja dwudniowego Forum Ekonomii Społecznej dla Prezydentów Miast/Burmistrzów/Wójtów oraz Starostów, członków PKRES, uczestników sieci koordynacji pes z woj. podkarpackiego, przedstawicieli pes nie uczestniczących w sieci oraz dla wszystkich zainteresowanych mieszczących się w grupie docelowej projektu pozakonkursowego ROPS w Rzeszowie. 27-08-2017

Rzeszów: Realizacja dwudniowego Forum Ekonomii Społecznej dla Prezydentów Miast/Burmistrzów/Wójtów oraz Starostów, członków PKRES, uczestników sieci koordynacji pes z woj. podkarpackiego, przedstawicieli pes nie uczestniczących w sieci oraz dla wszystkich zainteresowanych mieszczących się w grupie docelowej projektu pozakonkursowego ROPS w Rzeszowie.

Numer dokumentu: PL20-1051854 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 25.08.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 55120000-7 55300000-3 55110000-4 Termin składania wniosków: 04.09.17 Zamawiający: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE Miejsce realizacji: PL:...

czytaj więcej

Katowice: Celem zamówienia jest świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej dla uczestników 2-dniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Podatki i opłaty lokalne (ustalanie i pobieranie opłat i podatków lokalnych; polityka podatkowa dla rozwoju JST) w dniach 14-15 września 2017 r. 27-08-2017

Katowice: Celem zamówienia jest świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej dla uczestników 2-dniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Podatki i opłaty lokalne (ustalanie i pobieranie opłat i podatków lokalnych; polityka podatkowa dla rozwoju JST) w dniach 14-15 września 2017 r.

Numer dokumentu: PL20-1051924 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 25.08.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 55000000-0 Termin składania wniosków: 04.09.17 Zamawiający: ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW Miejsce realizacji: PL: Katowice Szacunkowa całkowita...

czytaj więcej

Warszawa: celem zamówienia jest zapewnienie miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną i informatyczną oraz usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury dwudniowych szkoleń w Warszawie w liczbie 30 edycji dla maksymalnie 870 osób. 27-08-2017

Warszawa: celem zamówienia jest zapewnienie miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną i informatyczną oraz usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury dwudniowych szkoleń w Warszawie w liczbie 30 edycji dla maksymalnie 870 osób.

Numer dokumentu: PL20-1051923 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 25.08.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 55100000-1 Termin składania wniosków: 04.09.17 Zamawiający: KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Miejsce realizacji: PL: Warszawa Szacunkowa...

czytaj więcej

Bydgoszcz: Przygotowanie kadry naukowo – dydaktycznej do prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej 27-08-2017

Bydgoszcz: Przygotowanie kadry naukowo – dydaktycznej do prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej

Numer dokumentu: PL20-1051902 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 25.08.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 80500000-9 55510000-8 Termin składania wniosków: 06.09.17 Zamawiający: UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA Miejsce realizacji: PL: Bydgoszcz Szacunkowa...

czytaj więcej

Ostatnie komentarze

Kreatyna – zalety i wady

muszę się bardziej tematem zainteresować, ziarno zostało zasiane...

Użytkownik: Karolina

2018-12-03 14:22:51

Magazynowanie żywności i postępowanie z surowcem w HACCP

Super!

Użytkownik: http://fx7.pl/musisz-obowiazkowo-zaopatrzyc-wlasny-salon-w-wlasciwy-sprzet-profesjonalnej-jakosci.html

2018-10-17 15:40:50

Magazynowanie żywności i postępowanie z surowcem w HACCP

Ciekawy wpis

Użytkownik: www.rdti.cba.pl

2018-10-17 15:09:42

Magazynowanie żywności i postępowanie z surowcem w HACCP

Fajny blog

Użytkownik: http://www.ipw-eu.pl/index.php/forum/user/19241-ebecak

2018-10-17 13:12:39

Magazynowanie żywności i postępowanie z surowcem w HACCP

Ciekawy wpis

Użytkownik: http://www.pomocdrogowa-gorzow.pl/profile.php?lookup=1687

2018-10-17 12:19:14

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.adresstrony.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
  7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij