Przetargi

Dla Ciebie zebraliśmy aktualne przetargi gastronomiczne. Tylko tutaj masz dostęp darmowy do interesujących Cię przetargów. Odwiedzaj tę stronę regularnie, by nic Cię nie ominęło. Czasami jedna właściwa decyzja może zmienić na dobre i ustawić resztę naszego życia.

Lista przetargów jest stale uaktualniana, podzielona na miasta, w których to będą się odbywały. Nie pozwól by żadne przetargi gastronomiczne nie uszły Twojej uwadze.

Trochę wiadomości teoretycznych o przetargach:

Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Jest on podstawową zasadą dokonania wyboru podmiotu. W innym trybie następuje tylko w sytuacjach wymienionych w ustawie, a przy wartościach przekraczających kwotę 200.000 euro wymagane jest zatwierdzenie przez Prezesa UZP.

Wybór podmiotu jest poprzedzany ogłoszeniem, które musi spełniać warunki ustawowe, zamieszczanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, wydawanym przez Prezesa UZP. Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej zamawiający będzie zobowiązany przekazywać za pośrednictwem Prezesa UZP do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich ogłoszenia o planowanych na dany rok kalendarzowy zamówienia o wartości przekraczającej kwoty wymienione w ustawie.

Przetarg nieograniczony jest organizowany w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia. W aktualnym stanie prawnym zamawiający jest obowiązany niezwłocznie po sporządzeniu planu finansowego przekazać do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o planowanych w danym roku zamówieniach, których wartość przekracza na roboty budowlane kwotę 500.000 euro albo łączną wartość w każdej kategorii dostaw lub usług przekraczającą równowartość tej kwoty.

Przy zamówieniach publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro lub w których finansowy udział środków publicznych nie przekracza tej równowartości, nie jest obowiązkowy tryb przetargu nieograniczonego. Nie stosuje się wtedy również przepisów ustawy o publikacji ogłoszeń w Biuletynie, nie sporządza się protokołu postępowania ani też specyfikacji istotnych warunków zamówienia, terminów, wadium, protestów i odwołań.

Przetargi gastronomiczne mogą być Twoją szansą lub Twoim zmartwieniem, jeśli z nich nie skorzystasz.

czytaj więcej

zwiń

Znajdź catering dla Siebie!

Wyłonienie Wykonawców mających dostarczyć posiłki na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w 9 Gimnazjach województwa wielkopolskiego 07-10-2017

Wyłonienie Wykonawców mających dostarczyć posiłki na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w 9 Gimnazjach województwa wielkopolskiego

Numer dokumentu: 5514797 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 04.10.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 55300000 Termin składania wniosków: 12.10.17 Zamawiający: ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W POZNANIU Miejsce realizacji: PL: Szacunkowa całkowita...

czytaj więcej

Łódź: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 24 osób na terenie województwa łódzkiego 14-09-2017

Łódź: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 24 osób na terenie województwa łódzkiego

Numer dokumentu: 5453031 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 12.09.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 55120000 55300000 60140000 66512100 55100000 Termin składania wniosków: 19.09.17 Zamawiający: REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI Miejsce...

czytaj więcej

Białystok: Usługi noclegowe i restauracyjne na potrzeby organizacji spotkania tematycznego ROPS i OWES Numer referencyjny: BP.26.38.2017 14-09-2017

Białystok: Usługi noclegowe i restauracyjne na potrzeby organizacji spotkania tematycznego ROPS i OWES Numer referencyjny: BP.26.38.2017

Numer dokumentu: 5452680 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 12.09.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 55110000 55120000 55300000 55100000 Termin składania wniosków: 20.09.17 Zamawiający: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU Miejsce...

czytaj więcej

Rzeszów: Organizacja szkolenia zawodowego – Barman/kelner/barista z certyfikowanym egzaminem 14-09-2017

Rzeszów: Organizacja szkolenia zawodowego – Barman/kelner/barista z certyfikowanym egzaminem

Numer dokumentu: 5451311 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 11.09.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 80530000 Termin składania wniosków: 18.09.17 Zamawiający: ECORYS POLSKA SP. Z O.O. Miejsce realizacji: PL: Szacunkowa całkowita wartość: 0,00...

czytaj więcej

Jasło: Świadczenie usługi cateringowej Usługa cateringowa obejmuje przygotowanie i dostarczenie 33 szt. serwisu kawowego dla 11 uczniów 07-09-2017

Jasło: Świadczenie usługi cateringowej Usługa cateringowa obejmuje przygotowanie i dostarczenie 33 szt. serwisu kawowego dla 11 uczniów

Numer dokumentu: 5439000 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 06.09.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 55300000 55500000 Termin składania wniosków: 14.09.17 Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE Miejsce realizacji: PL: Szacunkowa całkowita wartość: 0,00...

czytaj więcej

Łódź: Usługa organizacji imprez w postaci szkolenia „Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców” Numer referencyjny: ZP-15/17-USL/12 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji imprez w postaci szkolenia „Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców”. 01-09-2017

Łódź: Usługa organizacji imprez w postaci szkolenia „Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców” Numer referencyjny: ZP-15/17-USL/12 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji imprez w postaci szkolenia „Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców”.

Usługa organizacji imprez w postaci szkolenia "Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców" Numer referencyjny: ZP-15/17-USL/12 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji imprez w postaci szkolenia „Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców”. Usługa obejmuje: wynajęcie sali z niezbędnym wyposażeniem technicznym, zapewnienie...

czytaj więcej

Łódź: Usługa organizacji imprez w postaci szkolenia "Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców" Numer referencyjny: ZP-15/17-USL/12 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji imprez w postaci szkolenia „Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców”. 01-09-2017

Łódź: Usługa organizacji imprez w postaci szkolenia "Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców" Numer referencyjny: ZP-15/17-USL/12 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji imprez w postaci szkolenia „Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców”.

Usługa organizacji imprez w postaci szkolenia "Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców" Numer referencyjny: ZP-15/17-USL/12 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji imprez w postaci szkolenia „Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców”. Usługa obejmuje: wynajęcie sali z niezbędnym wyposażeniem technicznym, zapewnienie...

czytaj więcej

Gdańsk: Świadczenie usług restauracyjnych i cateringowych na potrzeby warsztatów tematycznych i spotkań akademickich w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Pol 01-09-2017

Gdańsk: Świadczenie usług restauracyjnych i cateringowych na potrzeby warsztatów tematycznych i spotkań akademickich w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Pol

Numer dokumentu: 5424691 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 31.08.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 55300000 55520000 55500000 Termin składania wniosków: 08.09.17 Zamawiający: POLITECHNIKA GDAŃSKA Miejsce realizacji: PL: Szacunkowa całkowita...

czytaj więcej

Warszawa: świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze, miejsc hotelowych oraz usług cateringowych na potrzeby NCK 30-08-2017

Warszawa: świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze, miejsc hotelowych oraz usług cateringowych na potrzeby NCK

Numer dokumentu: DA.261.65.2017 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 30.08.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 63500000-4 63510000-7 Termin składania wniosków: 05.09.17 Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa Miejsce...

czytaj więcej

Lublin: Celem postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności jest wybór wykonawcy usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia zawodowego pn.: „Usługi gastronomiczne i obsługa klienta w gastronomii” (CZĘŚĆ I) lub „Administracja biurowa z wykorzystaniem komputera” (CZĘŚĆ II) dla uczestniczek projektu „Szansa na aktywizację” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 30-08-2017

Lublin: Celem postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności jest wybór wykonawcy usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia zawodowego pn.: „Usługi gastronomiczne i obsługa klienta w gastronomii” (CZĘŚĆ I) lub „Administracja biurowa z wykorzystaniem komputera” (CZĘŚĆ II) dla uczestniczek projektu „Szansa na aktywizację” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer dokumentu: PL20-1052463 Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 29.08.17 Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Kody CPV 80000000-4 Termin składania wniosków: 07.09.17 Zamawiający: FUNDACJA "FUNDUSZ INICJATYW" Miejsce realizacji: PL: Lublin Szacunkowa całkowita...

czytaj więcej

Ostatnie komentarze

Kreatyna – zalety i wady

muszę się bardziej tematem zainteresować, ziarno zostało zasiane...

Użytkownik: Karolina

2018-12-03 14:22:51

Magazynowanie żywności i postępowanie z surowcem w HACCP

Super!

Użytkownik: http://fx7.pl/musisz-obowiazkowo-zaopatrzyc-wlasny-salon-w-wlasciwy-sprzet-profesjonalnej-jakosci.html

2018-10-17 15:40:50

Magazynowanie żywności i postępowanie z surowcem w HACCP

Ciekawy wpis

Użytkownik: www.rdti.cba.pl

2018-10-17 15:09:42

Magazynowanie żywności i postępowanie z surowcem w HACCP

Fajny blog

Użytkownik: http://www.ipw-eu.pl/index.php/forum/user/19241-ebecak

2018-10-17 13:12:39

Magazynowanie żywności i postępowanie z surowcem w HACCP

Ciekawy wpis

Użytkownik: http://www.pomocdrogowa-gorzow.pl/profile.php?lookup=1687

2018-10-17 12:19:14

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.adresstrony.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
  7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij